Červená farba

Červená farba, poďme sa na túto základnú farbu pozrieť bližšie, čo nám chce povedať a čím nás oslovuje.

Červená farba je veľmi silná

Má najdlhšiu vlnovú dĺžku svetelného spektra. Môže vyvolávať silné fyzické aj emocionálne reakcie. Je nazývaná veľkým darcom energie a vitality.

Červená je farbou sily. Zrýchľuje pulz, dýchanie a zvyšuje svalové napätie. Zahrieva krv v tepnách a preto zrýchľuje jej obeh. Červená je veľmi bohatá na teplé lúče. Zároveň predstavuje lásku, vášeň, radosť , zlepšuje náladu.

Je to dynamická a intenzívna farba, plná života a energie.

Aktivuje a povzbudzuje. Aktivuje rôzne zóny pokoja v našom tele a prebúdza v nás silu.

Symbolizuje oheň, krv, vášnivú lásku. Vzbudzuje pozornosť a zároveň vyvoláva pocity tepla a pohodlia (pre mňa je to farba, ktorá sa mi viaže k Vianociam a toto zodpovedá tomu, prečo to tak mám).

Prebúdza životnú energiu, odvahu, vitalitu a vášnivosť. Pôsobí proti únave. Je to farba krvi, ktorá predstavuje život ❤.

 

Ak je červenej farby príliš, môže však pôsobiť agresívne a zmeniť sa na agresivitu, bezohľadnú túžbu po moci, veľkej sile a uznaní.

 

Červená farba je signálnou farbou

Upozorňuje nás „POZOR alebo STOJ“. Pokiaľ toto ignorujeme môže to mať pre nás vážne následky. Náš bežný každodenný život je popretkávaný červenou farbou, ktorá nás upozorňuje na nebezpečenstvo alebo kričí Stoj – na semaforoch, dopravných značkách, výstražných svietidlách. PorekadloNajskôr musím nájsť svoju červenú niť.. – je to jasné upozornenie, že sa potrebujeme sústrediť na najdôležitejšiu vec a celú svoju pozornosť obrátiť na jej vykonanie alebo vyriešenie.

Ďalším krásnym príkladom sú červené mínusové čísla. Opäť nás na upozorňujú. Červená farba nás vedie venovať pozornosť aktuálnej téme, stavu a žiada, aby sme začali jednať.

Ak niekto povie, že vidí červeno, jednoznačne chce naznačiť Stop, už sú prekročené jeho hranice a žiada opatrnosť a zastavenie. Červená farba je používaná v Španielsku pri býčích zápasoch, kde červená má vyvolať v býkovi zúrivosť, bojovnosť a vzbudiť v ňom aktivitu.

Červená farba teda znamená boj a bojovnosť. Môže pomôcť prebudiť alebo zachovať bojového ducha.

V boji zvyčajne jedna strana prehráva. Pokiaľ šlo o život, tak tečie krv, ktorá farbí zem do červena. Červená je symbolom životnej energie, farbou elixíru života – krvi. Pokiaľ tečie krv z fyzického tela, spolu s ňou odchádza aj život alebo čas životnej energie. Červená farba predstavuje prežitie a pozemský život. Vyvoláva energetickú akciu, povzbudzuje k zmene, pretváraniu a vytváraniu nových ciest.

 

Keď si predstavíme červenú farbu, vidíme oheň.

Žeravé uhlíky sfarbené do červena sú horúce. Ďalším symbolom červenej je oheň a teplo. Oheň je element, ktorý v relatívne krátkej dobe dokáže spáliť všetko okolo seba, vziať i život. Ale tak ako oheň má aj svoje pozitívnej aj negatívne stránky, a keď je pod kontrolou, tak je veľmi užitočný. Oheň pôsobí nebezpečne, ale rovnako nás ochráni pred zimou a umožňuje nám pretvorenie a ničenie zároveň.

To platí aj o červenej farbe. Pokiaľ je jej príliš a nie je k dispozícii ventilovanie vzniknutej prebytočnej energie, vie ničiť. Ak je červenej príliš veľa môže vyvolávať nervozitu a podráždenie. Neskôr sa mení sa na agresiu, zlosť a hnev.

Červená má však aj svoje pozitívne vlastnosti. Keby neexistovala červená farba, tak by sme všetci trpeli nedostatkom životnej energie a motivácie. Možno by sme vôbec neexitovali, pretože červená farba predstavuje jeden zo základných pudov – libido a sexualitu. Naviac červená farba je žiadúca, keď potrebujú povzbudiť menej pohyblivé spermie.

S červenou farbou a v nej obsiahnutou silnou energiou sa treba naučiť narábať a zachádzať s ňou veľmi zodpovedne.

Hasiči majú odjakživa prislúchajúcu červenú farbu. Nie je to farba len ohňa a nebezpečenstva. Ale zároveň je to aj rýchlosť akou sa musia hasiči zmobilizovať a použiť všetku dostupnú ľudskú silu a energiu na boj so zničujúcou energiou ohňa. Niečo podobné platí aj pre „Červený kríž“. Ide tu o život a prežitie.

Červenou farbou sa vyznačujú zvláštne dni v kalendári, sviatky, nedele – dni pracovného pokoja. S pomocou červenej farby sa vyznačovali staré cirkevné oslavy a toto „pravidlo“ sa zachovalo dodnes.

Jeden starý zvyk, ktorý sa dodržiava po mnoho rokov. A to červený koberec pre významných ľudí. Je znamením slávy a vlády.

 

Korene – základ sú vyjadrené červenou farbou.

Červená predstavuje uzemnenie a státie oboma nohami na zemi.

Pokiaľ chýba červená farba môže byť veľmi náročné sa vysporiadať s hmotným svetom a porozumiem pozemskému bytiu. Naopak, ak človek cíti prebytok červenej a vedome z nej uberie, tak môže získať odstup od zeme a tým aj od každodennej rutiny. Otvorí sa mu priestor medzi nebom a zemou.

Vraví sa „Buď nohami na zemi. Prestaň sa vznášať!“. Toto sa hovorí ľudom, ktorý sa nevedia ukotviť v realite – pozemskom svete. Pokiaľ človek červenú farbu odmieta, či už vedome alebo nevedome, platí to pre telo aj hmotu. Títo ľudia môžu odmietať svoje telo, z rôznych dôvodov a tým nevedome odmietajú nosiť červenú farbu.

Tu je kúsok k téme, ktorú som spísala v článku Správne miery pre dokonale padnúce oblečenie.

Možno je ich telo príliš veľké, príliš štíhle, príliš staré alebo príliš čokoľvek. Tieto hodnotenia pochádzajú zvyčajne z úplne iných príčin, ako len odpor k vlastnému telu. Spôsobujú to reklamy či problémy vo vzťahoch, či už rodinných, partnerských, pracovných. Nie je nakoniec dôležitejšie, ako sa v skutočnosti vo svojom tele cítime a aký je jeho zdravotný stav? Naše telo je príbytkom našej duše, prinajmenšom pre toto zrodenie, pre tento život. Ja sama si týmto procesom prechádzam už pár rokov. A dnes som na skvelej ceste prijať svoje telo také aké je a každý deň mu ďakujem za to, že vyzerá ako vyzerá, že je zdravé, že funguje a umožňuje mi tu byť a prežívať svoj život. Pokiaľ sa naozaj vo svojom tele necítime dobre, tak je načase sa mu poďakovať, že nás na to upozorňuje a využiť dostupné prostriedky, ktoré máme k dispozícii, aby sme svoj pocit opravili. Potom by bol dôvodom pocit alebo stav vychádzajúci zvnútra a nie ideál krásy, ktorý nám je predsúvaný spoločnosťou. (Viac sa na túto tému dočítaš tu, v tomto článku.)

So svojím telom potrebujeme žiť v neustálom a absolútnom priateľstve, uznávať ho, starať sa o neho a ošetrovať ho, ako najlepšie vieme.

Naspäť k červenej farbe. Prebúdza pohyblivosť, radosť z rizika, odvahu, silu vôle a vytrvalosť. Všade tam, kde je nahromadená energia, uvádza červená farba túto energiu do pohybu.

POZOR! – červenej farbe sa treba vyhnúť pokiaľ máme nahromadený nadbytok energie.

Červená farba by túto energiu ešte viac znásobila (platí to najmä pri zápaloch, horúčkach, kedy potrebujeme svoje telo ochladiť a vrátiť sa do neutrálnej pozície).

Avšak aby sme zaujali správne postavenie v pozemskom bytí, k tomu je červená farba priam nevyhnutná. Je nádherným podporným prostriedkom, ako zvládnuť svoje miesto na Zemi a v hmote.

Z prírody a kvetov je typická pre červenú farbu červená ruža. Predstavuje zastúpenie zmyselnosti, vášne a lásky. Obvykle červenú ružu dostane človek, ktorý je milovaný.

Červená je symbolom mužského princípu.

Ak máme či už prebytok alebo nedostatok červenej farby, dotýkame v niektorom bode témy mužského princípu alebo témy otcov. Tu je dôležité vnímať na ktorom okraji sa vnímanie nachádza, či je červená farba vyhľadávaná a neustále v dosahu alebo naopak je odmietaná.

Ľudia, ktorí preferujú červenú farbu prežívajú svoj život na plno, túžia po úspechu a víťazstve. Sú impulzívni, sebavedomí a rázni.

Nižšia obľuba červenej farby skôr vyjadruje strach zo života.

Červená farba ma jednoznačne najväčší vplyv na prežívanie – buď ju milujeme alebo nechceme. Má dve protikladné stránky, ktoré zároveň môžu vytvoriť rovnováhu.

Prvá základná koreňová čakra

Červená farba je zodpovedná za základnú/koreňovú čakru a za dolné končatiny. Táto čakra spôsobuje vitalitu fyzického tela, hlavne tvorivých, rozmnožovacích a obnovujúcich procesov. Červená farba tohto centra pôsobí na adrenalín, ktorý sa hromadí v nadobličkách a dostáva ho do krvného obehu. Pod vplyvom červeného svetla sa červené krvinky rozmnožujú v krvi. Následne sa uvoľňuje energia, ktorá zvyšuje teplotu tela, cirkulácia je rýchlejšia a únava mizne.

Bez červenej farby by životu chýbala sviežosť, vrelosť, sila a vášeň. Potrebuje je v strave, na oblečení a vo svojom okolí, aby podnecovala náš nervový systém, uvoľňovala adrenalín do krvi a zlepšovala krvný obeh. Červená nám pomáha, aby sme sa cítili zakotvení, v bezpečí v každodennej skutočnosti.

 

 

Uistenie červenej farby:

„Mám dostatok energie, vôle a sebadôvery, aby som mohla čeliť všetkému, čo mi budúcnosť prinesie.“

 

Dada Macháčková

Žena, ktorá objavila vo svojom živote kúzlo farieb a prostredníctvom nich byť sama sebou.. miluje používať dve bodky na konci vety, lebo vždy sa dá niečo doplniť..

Prepadla čaru krásnych látok, vzorov, príjemných kvalitných materiálov a začala šiť oblečenie a doplnky pre ženy na mieru ich duše..

Vytvorila projekt Sprirituálna móda pre dušu ženy, v ktorom sprevádza ženy farbami ich duše a pomáha im cítiť sa krásne, nájsť svoju jedinečnosť a podporiť ženskú krásu, ktorú máme každá v sebe a svojsky..

Svoje skúsenosti a poznatky chce šíriť ďalej medzi ľudí, ktorých farebná cesta láka a otvára im nové možnosti ako sa nielen podporiť, ale aj liečiť, či už telo alebo zranenú dušu..

Hovorí ženám: „Každá žena je krásna do takej miery, ako si dokáže dovolí..“

Sprievodca Spirituálnou módou

Nájdi si chvíľku čas a objavuj sama seba.. 

Sprievodca Spirituálnou módou pre dušu ženy Ti napovie a pomôže hľadať indície podľa ktorých zistíš, kto vlastne si, čo sa Ti naozaj páči a kde máš ukrytú svoju jedinečnosť..

"Nájdi svoju jedinečnosť! ..a buď sama sebou..

Komentáre