Farba roka 2024

Každý rok nám prináša rôzne dary a výzvy, ktoré sú tu pre nás, pre náš rast a pochopenie vlastnej cesty a existencie na tejto Zemi.

Každým rokom sme zvedaví, čo nás čaká, čo nám nový rok prinesie a veríme, že bude opäť o kúsok lepší ako ten predchádzajúci.

Nastavenie sa však na prijímanie darov nastávajúceho roka je dôležité aj poďakovaním a prepustením všetkého, čo nás stretlo v roku odchádzajúcom.

Rok 2023 sa niesol v znamení farby Magenta, o ktorej sa viac dozviete v článku Farba Magenta.

Mne pri vedomom vnímaní sveta okolo seba a samozrejme aj mňa seba samej a svojho tela pomáhajú farby. Farby sú súčasťou našich každodenných životov, sú niečo, čo vidíme zrakom, jedným z našich zmyslov a tak vieme tieto vnemy spracovať inak, ako len o nich premýšľať alebo inak vyhodnocovať. To, čo vnímame zmyslami je životným pôžitkom, ktorý si vieme dopriať v každodennej realite a starostlivosti o seba.

Farby nám prinášajú preciťovanie, hlboké vnímanie sveta okolo nás a zároveň prinášajú dary a výzvy, ktoré nás posúvajú na našej ceste vpred. Nie je konštantnou samozrejmosťou, že celý život sa nám bude páčiť či nepáčiť nejaká farba. Tým ako sa vyvíjame a kráčame životom a menia sa naše názory, naša prostredie, meníme sa my v čase, tak aj farby, ktoré máme okolo seba sa dotýkajú iných zákutí našej duše a prostredníctvom nich objavujeme nové a nové podnety a miesta, ktoré sme doteraz nemali možnosť spoznať.

Rok 2024 vibruje na číslo 8 – čo je Ružová farba, ktorú som podrobnejšie opísala v článku o Ružovej farbe. Dnes na toto spojenie farby a roku pozrieme kúsok inak a spoznáme rok, ktorý sme už začali v možno aj inom svetle.

V širokom ponímaní je tento rok pre mnohých úspešným rokom. Je to doba, kedy sa zúročí všetko, do čoho sme svoje úsilie vkladali posledné roky. Je to však celospoločensky alebo celosvetovo poňaté, keďže ide o všeobecný rok vibrujúci na číslo 8 a teda na ružovú farbu.

Dôverovať svojej ceste na úrovni jednotlivca, ktorému záleží nielen na vlastnom prospechu, ale aj na prospechu ľudstva ako takého. Môžeme všetci spoločne a zároveň aj každý jednotlivo dokázať veľké veci. A ako sa hovorí, keď chceš zmeniť svet, začni od seba. Buďme poctiví a spravodliví ako k sebe, tak k svojmu okoliu a začnú sa diať veci, na ktoré čakáme a ktoré už nutne na tomto svete potrebujeme. Kedy nám nejde len o úspech jednotlivca, ale chceme uspieť ako spoločnosť, ako ľudia. Pátrajme po tom, kde všade sú zdroje hojnosti pre nás všetkých, ako sa podeliť, ako byť užitoční a prejaviť svoj súcit a lásku k sebe aj ľudom, s ktorými sa stretneme. Je to priaznivá doba pre nachádzanie nových ciest, ako dosiahnuť niečo viac a ako byť nápomocní viac ako aj sebe, tak aj svetu.

Pocíťte bohatstvo, úspech a vlastnú výkonnosť, ktorú vieme prepožičať aj svetu. Vykročte v ústrety pochopeniu, súcitu a bezpodmienečnej láske v ružovej farbe a darujte ju najskôr sebe ráno v zrkadle a potom neskôr, keď vyjdete z domu, tak ľudom, ktorých stretnete, či už susedovi alebo predavačke v obchode. Rozosielajte po svete úsmev a lásku, aby sme tieto nádherné city dostali viac medzi ľudí. Aby sme spolu tvorili svet, v ktorom chceme, aby žili naše deti a aj ich deti.

 

Každý rok sa vo svete jedna farba stáva vedúcou farbou, tá ktorá potom priamo alebo nepriamo ovplyvňuje ľudstvo a vnímanie. Táto farba, resp. odtieň jednej z farieb sa potom stáva odrazom spoločnosti ako ľudstva a jeho nálad a postojov.

Spoločnosť Pantone volí každoročne novú farbu, ktorá prevezme túto úlohu a stará sa o nás celý rok. Ovplyvňuje samozrejme aj rôzne kreatívne sféry na trhu, či už módu, kozmetický priemysel bytové dizajnérstvo, architektúru, automobilový priemysel či priemyselný dizajn, dizajn produktov a iné. Či sa nám to páči alebo nie, je to tak. Je to medzi nami a je dobré vedieť, čo nás ovplyvňuje a čím sa stretávame aj keď nepriamo.

Odborníci sa zhodujú, že farebný odtieň, ktorý sa vyberie ako farba roka je smerujúcou líniou, má priniesť chýbajúce časti do spoločnosti a zahojiť rany, ktoré vznikli udalosťami uplynulého roka.

„Pri hľadaní odtieňa, ktorý by odrážal našu vrodenú túžbu po blízkosti a spojení, sme vybrali farbu, ktorá vyžaruje teplo a modernú eleganciu. Odtieň, ktorý rezonuje so súcitom a bez námahy spája mladosť s nadčasovosťou,“ prezradila zámer výberu nového farebného odtieňa pre rok 2024 výkonná riaditeľka spoločnosti Pantone Leatrice Eisemanová.

Je to farba, ktorá má vytvoriť príjemný atmosféru, pretože odtieň je niekde medzi ružovou a oranžovou farbou, čo posilňuje ešte viac spomínanú ružovú farbu všeobecného roka 2024. Tento odtieň poskytuje priestor pre osobný rast, rozvoj kreativity a podporuje pocit pokoja a relaxácie. Jemná farba, ktorá dokáže rozžiariť kúty nielen miestnosti, ale aj našej duše a prinesie jemné svetlo, ktoré prelieči staré bolesti, aby sme mohli ľahšie a vľúdnejšie pokračovať svojou cestou životom a prinášať ľuďom seba v tej najžiarivejšej podobe, ktorá nám bola daná. Je našou prirodzenosťou, aby sme ako ľudia podporovali svet, ľudstvo, spoločnosť, komunity, širšie rodiny a najužšie rodinné kruhy. Aby sme boli k sebe láskaví, podporujúci a pomáhajúci a zároveň, aby sme nestrácali seba vo svojej podstate a prinášali svoje svetlo do sveta – na túto Zem, ktorú všetci potrebujeme pre svoj život a pre naše naplnené vnútorné šťastie.

Farebný odtieň roka 2024 je nádherným prostriedkom ako sa tento rok viac dostať k sebe, viac pestovať svoje ja, svoje telo a tak sa môcť vyživení viac dostať k svetu a ľuďom okolo seba k pochopením a láskou v srdci. Krásny a jemný ružovo oranžový odtieň nás privádza k oranžovej farbe, ktorá nás vedie v šťastiu a preciťovaniu a zároveň k vyliečeniu všetkého, čo nás ťaží z našej detskej minulosti. Oranžová je druhou farbou dúhy, teda ďalší stupeň od základnej a fyzickej podstaty ľudí. Je záležitosťou citov, pocitov a preciťovania a zároveň sa v tejto sfére začína utvárať naša kreativita a ochota spolupracovať s druhými.

Farba, ktorá nás núti dotýkať sa a vytvárať kontakt so svojím okolím, prepájať sa. Vytvára pocit hmatateľnosti, že sa máme chuť do nej ponoriť. Je príjemná na pohľad, pôsobí na našu ľudskosť, uvedomovanie si svojho a vzájomného bytia.

V oranžovej farbe je ukrytá vášeň. Vášeň, ktorá je silou pre našu vôľu a ktorá nás udržuje vo vytrvalosti a ženie vpred za naším cieľom. Rovnako broskyňový odtieň nás privádza jemne a opatrne k objavovaniu našej vlastnej vášne. Vášne pre to, čo môžeme dokázať, či už sami voči sebe, ako sami voči svetu. Naša prebudená vášeň inšpiruje ostatných a tak sa vášeň pre dobrú vec kumuluje a prináša emocionálne zladenie, kde sa zámer ľahšie manifestuje. Odtieň pre rok 2024 je jemnou a láskyplnou silou, ktorá ako rieka ktorá tečie do mora nesie so sebou všetko, čo potrebuje, aby vytvorila a dosiahla svoj cieľ. Cieľ vyrovnanosti a blízkosti bez nátlaku.

Ak je oranžová vašou obľúbenou farbou, tak budete tento rok ako doma. Môžete sa kolísať na vlnách broskyňovej a užívať si všetky dary a schopnosti, ktoré v nej máte a ktoré už viete používať.

Možno vás práve odtieň broskyňovej farby trošku zaskočil. Pretože prímes bielej farby, ktorá zjemňuje a vytvára nové možnosti v oranžovom pocitovom svete na jemnejšej úrovni je zároveň podporená láskavosťou a nežnosťou ružovej, ktorá vo svojom vše-objímajúcom súcite doslova hladí naše city, aby sme sa zjemnili a nachádzali útulnosť vo svojom tele a svojom prežívaní.

Oranžová farba všeobecne pomáha pri rozhodovaní alebo pri nedostatku motivácie, čo môže v prípadne jemného odtieňa znieť priam blahodarne pre dušu a prebudiť priestor a možnosti vlastného uplatnenia sa. Farba zlepšujúca pocit bezpečia a sebadôvery, ktorú sme schopní používať ako vo vzťahu k sebe a svojim projektom, tak vo vzťahu k ostatným ľuďom a svetu. Prijatie oranžovej farby do svojho vlastného sveta nám umožňuje byť priateľskejší a otvorenejší voči okoliu, byť nesebeckí a vytvára priestor pre zlepšenie vzťahov.

Oranžová farba ako taká je farbou, ktorá sa používa pre ľudí, ktorí sú bojazlivý a je pre nich ťažké byť sami sebou. Je prístavom pre tých, ktorý zažili šok alebo zlé správy, pretože oranžová vytvára teplo, pocit bezpečia a zároveň prináša svetlo a radosť zo života.

Ak oranžovú farbu nemáte radi, tak pre vás je dobrá správa to, že broskyňová je jej jemný odtieň, ktorý umožňuje sa k tejto farbe priblížiť a spoznať jej dary jemne, bez nátlaku a vytvára možnosti si k nej nájsť cestu. Jemná prímes ružovej farby je súcitným prostriedkom, ako je zvládnuť lepšie, ako by sme očakávali a možno aj práve láskavosť ružovej nás vláka do siete nádhernej žiarivej a vyrovnanej oranžovej farby.

A čo nás s touto farbou čaká. Pravdepodobne spracovanie vlastného pocitu neistoty, bezmocnosti a sklamania, pokiaľ niečo nejde, tak ako sme chceli. Čo je cesta, ako prijať veci tak ako sú a s láskou a súcitom k sebe nachádzať aj malé radosti každodenného života. Môžeme sa stretnúť s pocitom viny. Možno sme niekde urobili chybu, niekomu ublížili alebo si len nesieme tento pocit z nejakého zvyku, či ako presvedčenie. V tohtoročnom objatí jemnej oranžovej farby máme možnosť nahliadnuť a zmeniť tieto pocity a emócie, ktoré už nepotrebujeme a ktoré nám neslúžia.

Táto farba nám môže priniesť aj jemné výzvy v podobne priblíženia sa vlastnému pocitu z prežitého detstva, k zážitkom, ktoré neboli úplne príjemné. Ale zároveň tam vnesie svetlo, pocit bezpečia a vieru, že to, čo bolo môžeme vyliečiť a vykročiť tak opäť o niečo silnejší a celistvejší.

Oranžová farba je farbou radosti zo života, ktorá mnohým ľuďom chýba a ani o tom nevedia. Prirodzená detská radosť, aby sme sa vedeli tešiť z maličkostí všedného dňa, z okamžikov, ktoré nás vedú v ústrety tým „zázrakom“, na ktoré všetci tak nedočkavo čakáme. A tu sa otvára ďalší aspekt oranžovej farby, ktorým je nedostatok vytrvalosti a trpezlivosti, čo častokrát spôsobuje útek. Jemným odtieňom vieme opäť toto posilniť, pristúpiť bližšie a pozrieť sa na to, čo nás ťaží, čo nás robí nepokojnými a prečo máme tendenciu utekať od seba, od ľudí, od nedokončených vecí. Láskavosť ružovej nám pomôže vytrvať a súcit precítiť a preliečiť. Oranžová vnesie svetlo a radosť.

Naviac je oranžová farba skvelým pomocníkom pre imunitný systém. Funguje ako výživa pre nervy a podporuje obnovu buniek nášho tela.

Verím, že už neváhate a či ste s ružovo-oranžovou Peach Fuzz kamaráti alebo nie a tak ju zaradíte do svojho roku 2024, aby vás podporila, vyživila, preliečila a presvietila všetko, čo je treba.

Prajem vám krásny úspešný rok 2024 a budem rada, ak nám dáte vedieť, ako sa vám s touto nádhernou farbou darí a ako sa vám ju podarilo viac zaradiť do svojho života.

 

 

Dada Macháčková

Žena, ktorá objavila vo svojom živote kúzlo farieb a prostredníctvom nich byť sama sebou.. miluje používať dve bodky na konci vety, lebo vždy sa dá niečo doplniť..

Prepadla čaru krásnych látok, vzorov, príjemných kvalitných materiálov a začala šiť oblečenie a doplnky pre ženy na mieru ich duše..

Vytvorila projekt Sprirituálna móda pre dušu ženy, v ktorom sprevádza ženy farbami ich duše a pomáha im cítiť sa krásne, nájsť svoju jedinečnosť a podporiť ženskú krásu, ktorú máme každá v sebe a svojsky..

Svoje skúsenosti a poznatky chce šíriť ďalej medzi ľudí, ktorých farebná cesta láka a otvára im nové možnosti ako sa nielen podporiť, ale aj liečiť, či už telo alebo zranenú dušu..

Hovorí ženám: „Každá žena je krásna do takej miery, ako si dokáže dovolí..“

Sprievodca Spirituálnou módou

Nájdi si chvíľku čas a objavuj sama seba.. 

Sprievodca Spirituálnou módou pre dušu ženy Ti napovie a pomôže hľadať indície podľa ktorých zistíš, kto vlastne si, čo sa Ti naozaj páči a kde máš ukrytú svoju jedinečnosť..

"Nájdi svoju jedinečnosť! ..a buď sama sebou..

Komentáre